Satsbräda och trampett

Satsbräda och trampett

What we will be doing:

Under detta arbetsområde kommer ni få lära er att arbeta med hopp kring olika redskap. Ni kommer att få lära er tekniken som krävs för att maximalt utnyttja redskapen till ett snyggt, roligt och säkert hopp. 

Vi börjar med satsbrädor för att lära oss hantera fart och kraft på ett säkert och noggrant sätt. Vi börjar med grundhoppen ljushopp och X-hopp och går sedan vidare mot rotationer. Rotationerna går från kort kullerbytta till handvolt. Detta följs sedan av att vi under vecka två byter ut satsbrädorna mot trampetter för att få högre och längre hopp där vi lär oss utnyttja tiden i luften.  

För att ge ökad förståelse över sin egen prestation och utveckling kommer vi även att arbeta med kamratbedömning under lektionerna. Ni kommer att delas in i par där ni ger varandra feedback på hoppen, Two stars and a wish dvs. två saker som var bra och en sak som kan förbättras. 

Core content

Redskap

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Rörelse

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Skador

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Abilities

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten
röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Knowledge requirements

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Core concepts

Acceleration
Centrifugalkraft
Förebygga skador
Kontroll
Koordination
Sammansatta grundformer
Tyngdpunkt

Core questions

På vilket sätt påverkas min hälsa?
Vad innebär god kroppskontroll i denna aktivitet?
Vilka skaderisker finns i samband med denna aktivitet?
Satsbrädor - Introduktion
Först presenteras ni för upplägget och lite om innehållet i de olika lektionerna. Vi pratar också lite allmänt om säkerheten kring användandet av satsbrädor och trampett samt vad vi ska tänka på när vi plockar fram och plockar undan. Sedan plockar ni fram enligt ritningen på tavlan.  Ett av dagens mål är att utveckla kamratbedömning i par. 

Uppvärmning: Vi hoppar igenom våra grundhopp; ljushopp och x-hopp. Ett par gånger av varje. 

Huvudmoment: Hoppa nu grupperat och pik. Jobba med tekniken. När detta blivit lättare försök då skriva era namn. Vid tjockmattan som läraren står vid får ni också möjlighet att jobba med rotationer. Vi börjar med kullerbytta, först kort sedan lång. När man fått okej från läraren får man testa överslag vid lärarens tjockmatta samt kullerbytta på de andra tjockmattorna. 

Avslutning: Vi avslutar med en återkoppling där vi tittar tillbaka på målen. 
Trampett - Steg 1
Vi återkopplar till målen och säkerheten som vi pratade om föregående lektion. Sedan är det dags att plocka fram och det görs enligt ritningen som finns på tavlan.  Även denna lektion jobbar vi med att utveckla kamratbedömning i par. 

Uppvärmning: Ni hoppar igenom era grundhopp; ljushopp och x-hopp på samtliga trampetter.

Huvudmoment: Fortsätt nu jobba med grundhoppen eller enkla rotationer. Jobba med tekniken. Vid tjockmattan som läraren står vid får ni också möjlighet att jobba med mer komplexa rotationer. Vi börjar med lång kullerbytta. När man fått okej från läraren får man testa överslag (handstående till liggandes). Sedan är det dags för handvolt. Observera att det inte är okej att genomföra komplexa rotationer utan passning från läraren. 

Avslutning: Vi avslutar med en återkoppling där vi tittar tillbaka på målen. 
Trampett - Steg 2
Vi återkopplar till målen och säkerheten som vi pratade om föregående lektioner. Sedan är det dags att plocka fram och det görs enligt ritningen som finns på tavlan. Dagens mål är att utveckla kamratbedömning i par. Fokus kommer därför att vara feedback till varandra och inte lika mycket på att komma vidare i hoppens svårighetsgrad. 

Uppvärmning: Ni hoppar igenom era grundhopp; ljushopp och x-hopp på samtliga trampetter och ger varandra feedback redan på uppvärmningen. 

Huvudmoment: Fortsätt nu jobba med grundhoppen eller enkla rotationer i samma par som under uppvärmningen. Jobba med tekniken. Vid tjockmattan som läraren står vid får ni också möjlighet att jobba med mer komplexa rotationer. Vi börjar med lång kullerbytta. När man fått okej från läraren får man testa överslag (handstående till liggandes). Observera att det inte är okej att genomföra komplexa rotationer utan passning från läraren. Vi kommer att ha fler utmanande hopp nästa lektion. 

Avslutning: Vi avslutar med en återkoppling där vi tittar tillbaka på målen. 
Trampett - Avslutning
Vi återkopplar till målen och säkerheten som vi pratade om föregående lektioner. Sedan är det dags att plocka fram och det görs enligt ritningen som finns på tavlan. Skillnaden mot föregående lektion är att nu får man pröva volt om man kan visa att man hanterar övriga hopp i serien. Dvs. kort kullerbytta, lång kullerbytta, överslag, handvolt och till sist volt. Vi fortsätter naturligtvis med kamratbedömning även denna lektion.  Vi fortsätter med målet att jobba med kamratbedömning. 

Uppvärmning: Ni hoppar igenom era grundhopp; ljushopp och x-hopp på samtliga trampetter och ger varandra feedback (kamratbedömning). 

Huvudmoment: Fortsätt nu jobba med grundhoppen eller enkla rotationer i samma par som under uppvärmningen. Jobba med tekniken. Vid tjockmattan som läraren står vid får ni också möjlighet att jobba med mer komplexa rotationer. Vi börjar med lång kullerbytta. När man fått okej från läraren får man testa överslag (handstående till liggandes). Sedan är det dags för handvolt och slutligen volt. Observera att det inte är okej att genomföra komplexa rotationer utan passning från läraren. 

Avslutning: Vi avslutar med en återkoppling där vi tittar tillbaka på målen och avslutar arbetsområdet.