Rytmik & Rörelse

Rytmik & Rörelse

What we will be doing:

Vi ska arbeta med två olika dansformer under perioden, dessa är bugg och cha cha. Det blir på så sätt en återkoppling till föregående läsårs dansperiod i pardans. Båda danserna dansas i fyrtakt och är väldigt roliga att ha med sig genom livet. Målet är att ni ska behärska dem båda och känna er trygga med att använda dem. Det ska bli roligt och spännande att se hur ni hanterar dessa danser nu när ni möter dem igen. 

Core content

Takt & rytm

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Rörelse

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Ord och begrepp

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Abilities

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Knowledge requirements

I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.

Core concepts

4-takt
Figur (snurr)
Följare
Förare
Grundsteg
Rytm
Takt

Core questions

Hur kan låtens rytm (tempo) påverka vilken dans vi väljer eller hur vi dansar?
Hur kan låtens taktart påverka vilken dans vi väljer?
Vad är en förare och på vilket sätt påverkar denna person följaren?
Vad är ett grundsteg för något?
Rytmik & Rörelse - Bugg introduktion
Lektionen börjar med att återkoppla till de olika begreppen från föregående lektion. 

Uppvärmning: Vi startar med en gemensam uppvärmning där vi känner ordentligt på musiken och taktarten vi ska jobba med. Det kan variera mellan vår gemensamma dans till Barbra Streisand eller någon annan rolig övning eller lek som ställer krav på takt och rytm. 

Huvudmoment: Sedan är det dags för att dansa Bugg. Vi går tillsammans igenom grundstegen och dansar tillsammans på linje, först utan- och sedan med musik. Detta följs sedan av att ni dansar tillsammans två och två. När ni fått känna på grundstegen ordentligt går vi igenom några turer tillsammans.  Fokus kommer återigen att ligga på att hitta takten bra och följa den genom grundstegen och turerna. 

Avslutning: Här tittar vi tillbaka på lektionen och ställer det vi gjort i relation till kunskapskraven som ni bedöms efter. Vi diskuterar detta och öppnar sedan för övriga frågor. 
Rytmik & Rörelse - Bugg fortsättning
Lektionen börjar med att återkoppla till de olika begreppen samt dansen från föregående lektion. Vi går tillsammans igenom den pedagogiska planeringen och hur strukturen kommer att se ut. 

Uppvärmning: Vi startar med en gemensam uppvärmning där vi känner ordentligt på musiken och taktarten vi ska jobba med. Det kan variera mellan vår gemensamma dans till Barbra Streisand eller någon annan rolig övning eller lek som ställer krav på takt och rytm. 

Huvudmoment: Sedan är det dags för att dansa Bugg igen. Vi går tillsammans igenom grundstegen och dansar tillsammans på linje, först utan- och sedan med musik. Detta följs sedan av att ni dansar tillsammans två och två. Vi går då igenom de turer som ni dansat tidigare samt några nya om vi hinner. Fokus kommer att ligga på att hitta takten bra och följa den genom turerna ni redan kan. Att hinna med fler turer är ren bonus. 

Avslutning: Här tittar vi tillbaka på lektionen och ställer det vi gjort i relation till kunskapskraven som ni bedöms efter. Vi diskuterar detta och öppnar sedan för övriga frågor. 
Rytmik & Rörelse - Bugg avslutning
Lektionen börjar med att återkoppla till de olika begreppen samt dansen från föregående lektion. Vi går tillsammans igenom den pedagogiska planeringen och hur strukturen kommer att se ut. Lektionen är väldigt lik föregående lektion men vi kommer gå snabbare fram och når förhoppningsvis längre med turerna. 

Uppvärmning: Vi startar med en gemensam uppvärmning där vi känner ordentligt på musiken och taktarten vi ska jobba med. Det kan variera mellan vår gemensamma dans till Barbra Streisand eller någon annan rolig övning eller lek som ställer krav på takt och rytm. 

Huvudmoment: Sedan är det dags för att dansa Bugg igen. Vi går igenom grundstegen och dansar tillsammans på linje, först utan- och sedan med musik. Detta följs sedan av att ni dansar tillsammans två och två. Vi går då igenom de turer som ni dansat tidigare samt några nya om vi hinner. Fokus kommer att ligga på att hitta takten bra och följa den genom turerna ni redan kan. Förhoppningsvis kommer vi så långt så att vi kan gå igenom fler turer men fokus är som alltid kvalité före kvantitet, dvs. hellre dansa i takt med god kvalité och få turer än många turer och inte dansa i takt. 

Avslutning: Här tittar vi tillbaka på lektionen och ställer det vi gjort i relation till kunskapskraven som ni bedöms efter. Vi diskuterar detta och öppnar sedan för övriga frågor. Sedan avslutar vi bugg och riktar blicken mot cha cha. 
Rytmik & Rörelse - Cha Cha introduktion
Lektionen börjar med att återkoppla till de olika begreppen från föregående termin. Vi går tillsammans igenom den pedagogiska planeringen och hur strukturen kommer att se ut. 

Uppvärmning: Vi startar med en gemensam uppvärmning där vi känner ordentligt på musiken och taktarten vi ska jobba med. Det kan variera mellan vår gemensamma dans till Barbra Streisand eller någon annan rolig övning eller lek. 

Huvudmoment: Sedan är det dags för att dansa Cha cha. Vi går tillsammans igenom grundstegen och dansar tillsammans på linje, först utan- och sedan med musik. Detta följs sedan av att ni dansar tillsammans två och två. Vi går då igenom de turer som ni dansat tidigare samt några nya om vi hinner. Fokus kommer att ligga på att hitta takten bra och följa den genom turerna ni redan kan. Att hinna med fler turer är ren bonus. 

Avslutning: Här tittar vi tillbaka på lektionen och ställer det vi gjort i relation till kunskapskraven som ni bedöms efter. Vi diskuterar detta och öppnar sedan för övriga frågor. 
Rytmik & Rörelse - Cha Cha fortsättning
Lektionen börjar med att återkoppla till föregående lektion. Vi går sedan tillsammans igenom kunskapskraven som ni bedöms efter och pratar lite om hur lektionsstrukturen kommer att se ut. 

Uppvärmning: Vi startar med en gemensam uppvärmning där vi känner ordentligt på musiken och taktarten vi ska jobba med. Det kan variera mellan vår gemensamma dans till Barbra Streisand eller någon annan rolig övning eller lek. 

Huvudmoment: Sedan är det dags för att dansa Cha cha igen. Vi går tillsammans igenom grundstegen och dansar tillsammans på linje, först utan- och sedan med musik. Detta följs sedan av att ni dansar tillsammans två och två. Denna gång går vi igenom de turer som ni dansat tidigare fast med den skillnaden att vi går vidare till nya turer lite tidigare. Fokus kommer att ligga på att hitta takten bra och följa den genom turerna precis som lektionen innan. Skillnaden är att det ny finns möjlighet att öva teknik i de nya turerna också. 

Avslutning: Här tittar vi tillbaka på lektionen och ställer det vi gjort i relation till kunskapskraven som ni bedöms efter. Vi diskuterar detta och öppnar sedan för övriga frågor. 
Rytmik & Rörelse - Cha Cha Avslutning
Lektionen börjar med att återkoppla till föregående lektion. Vi går sedan tillsammans igenom kunskapskraven som ni bedöms efter och pratar lite om hur lektionsstrukturen kommer att se ut. Lektionen är väldigt lik föregående lektion men vi kommer gå snabbare fram och når förhoppningsvis längre med turerna. 

Uppvärmning: Vi startar med en gemensam uppvärmning där vi känner ordentligt på musiken och taktarten vi ska jobba med. Det kan variera mellan vår gemensamma dans till Barbra Streisand eller någon annan rolig övning eller lek. 

Huvudmoment: Sedan är det dags för att dansa Cha cha. Vi går igenom grundstegen och dansar tillsammans på linje, först utan- och sedan med musik. Detta följs sedan av att ni dansar tillsammans två och två. Denna gång går vi igenom de turer som ni dansat tidigare fast med den skillnaden att vi går vidare till nya turer lite tidigare. Fokus kommer att ligga på att utveckla kvalitén och hitta takten bra samt att följa den genom turerna precis som lektionen innan. Förhoppningsvis kommer vi så långt så att vi kan gå igenom fler turer men fokus är som alltid kvalité före kvantitet, dvs. hellre dansa i takt med god kvalité och få turer än många turer och inte dansa i takt. 

Avslutning: Här tittar vi tillbaka på lektionen och ställer det vi gjort i relation till kunskapskraven som ni bedöms efter. Vi diskuterar detta och öppnar sedan för övriga frågor. 
Rytmik & Rörelse - Bonuslektion
Denna lektion kommer att ligga som en bonuslektion med ett hemligt innehåll. 
Rytmik & Rörelse - Reservlektion
Denna lektion kommer att användas om någon lektion faller bort under arbetsområdet.