Orientering

Orientering

What we will be doing:

Vi startar med att under första lektionen ha en genomgång av målen och innehållet i arbetsområdet. Här diskuterar vi olika frågor som rör orientering och tittar tillbaka på de olika lekarna, övningarna och formerna av orientering som vi gått igenom föregående år. Kommande lektioner kommer sedan att handla om hur vi med hjälp av nya och gamla övningar samt lekar kan fördjupa och utveckla kunskaperna inom orientering. 

Vi arbetar mestadels uppe i Blackebergsparken men även i Judarskogen. Ni kommer att i slutet av momentet få testa två olika orienteringsbanor i Judarskogen, se lektionsbeskrivning för fler detaljer. 

Core content

Orientering

Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad och symboler.

Rättigheter & skyldigheter

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Rörelse

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Utomhusaktiviteter

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Säkerhet utomhus

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Abilities

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten
röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Knowledge requirements

Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor..
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Core concepts

Karta
Karttecken
Ledstång
Passa kartan
Skala
Tumgrepp
Väderstreck
Vägval

Core questions

Vad är allemansrätten och vad innebär den?
Vad är det jag gör när jag passar kartan?
Vad är en ledstång när jag orienterar?
Vad är ett väderstreck för något och hur kan dessa hjälpa mig när jag orienterar?
Vad är tumgreppet för något?
Varför är det viktigt att kunna orientera med hjälp av kartor?
Orientering 1 - Introduktion
Introduktion i salen med en ordentlig genomgång av de teoretiska kunskaperna vi har behandlat under tidigare år.

Vi pratar om kartans uppbyggnad
 • Från foto till karta
 • Skala
 • Väderstreck
 • Ekvidistans
 • Höjdkurvor och andra karttecken
Vi pratar om olika tekniker och tips för att lära sig använda kartan på ett smidigt sätt
 • Passa kartan 
 • Tumgreppet
 • Ledstång
 • Stoppljus

Vi avslutar med att gå igenom momentets planering och diskuterar de frågor som uppkommer vid introduktionen.
Orientering 2 - Skattjakt
Denna lektion blir en mjuk uppstart till orienteringen i Blackebergsparken. Upplägget ser ut enligt följande

 1. Kort återkoppling till introduktionen med möjlighet att få ställa frågor.
 2. Skattjaktsorientering i Blackebergsparken. Ni paras ihop två och två. Ni får en karta, penna och skatt (kon, väst, band eller liknande) per lag. En person i paret vänder sig bort från området medan den andra springer iväg, gömmer lagets skatt och markerar tydligt på kartan vart ni har gömt den. Därefter möts ni vid startpunkten för att tillsammans gå ut och leta efter skatten. Det är viktigt att den av er som gömt skatten inte hjälper till på så sätt att det blir för lätt, helst ska personen som letar klara sig helt själv. 
 3. Samling med en kort återkoppling där vi talar om vilka kunskaper som kan utvinnas i denna övning. 
Orientering 3 - Stjärnorientering
 1. Samling med kort återkoppling till teknik och kartans uppbyggnad igen.
 2. Stjärnorientering i Blackebergsparken. Ni orienterar som vanligt i parken med den skillnaden att ni bara får ta en kontroll i taget och sedan springa tillbaka till start. Vitsen med detta är att jag som lärare ska få möta er i ert resonemang. Hur ser ert vägval ut? Vilka hinder finns på vägen? Vart tror du kontrollen sitter? Genom att berätta och diskutera får jag en bra bild över era kunskaper och kan hjälpa er att utvecklas. 
 3. Avslutande samling med återkoppling och frågestund.  
Orientering 4 - Hela kartor
 1. Samling med kort återkoppling till teknik och kartans uppbyggnad igen.
 2. Vanlig orientering i Blackebergsparken, totalt 20 stycken kontroller uppdelade på fem kartor. Ni orienterar som vanligt i parken och fortsätter utveckla en god teknik. 
 3. Avslutande samling med återkoppling och frågestund. 
Orientering - Valfri orientering Blackeberg
Under denna lektion får ni själva välja orienteringsövning. 

Ni kan välja mellan:
 1. Skattjakt
 2. Stjärnorientering
 3. Vanlig orientering
 4. Teorihäfte med olika övningar
Stjärnorientering i Judarskogen
Denna lektion möts vi i Judarskogen på Ängbyängarna för att orientera i en ny miljö. Ni kommer att orientera i par eller en och en beroende på hur trygga ni känner er. Stjärnorientering går till så att ni tar en kontroll i taget och kommer tillbaka till start mellan varje kontroll. På så sätt är det enklare att hitta kontrollerna och risken att ni springer fel minskar markant. 

För att transporten inte ska ta för stort anspråk av lektionen kommer detta tillfälle att vara på morgonen. Ni kommer alltså direkt till orienteringen och ska vara på plats senast 08:15

Om ni kommer med tunnelbana är stationen Ängbyplan och Ängbyängarna är de som är närmast tennisplanerna. Ni ska alltså ta vänster när ni kommer ner från perrongen. 

När lektionen är slut så går ni eller cyklar tillbaka till skolan och duschar. Ta då den säkraste vägen tillbaka genom Södra Ängbys villaområde. 
Orienteringsdag i Judarskogen

Under vecka 37 ska årskurs 4, 5 och 6 ha friluftsdag i Judarskogen. Fokus kommer att ligga på orientering men mycket annat inom friluftsliv och utevistelser kommer också att behandlas.

Start:

Samling sker på skolgården kl: 08.15 för en gemensam promenad till Judarskogen.

 • Åk 4 springer linjeorientering i södra delen av skogen
 • Åk 5 springer en linjeorientering runt sjön
 • Åk 6 springer poängorientering i större delen av skogen

 Att ta med:

 • Ordentlig matsäck.
 • Sittunderlag.
 • Kläder efter väder.