Hälsa

Hälsa

What we will be doing:

Genom föreläsningar, lekar och övningar ska vi sträva mot målet att kunna besvara följande frågor: 
  1. Vad är hälsa?
  2. Varför är kunskap om hälsa viktigt?
  3. Hur kan fysisk aktivitet eller träning få min hälsa att bli bättre?

Tillsammans med träningsformerna konditionsträning och styrketräning skapar vi förståelse för hur fysisk aktivitet kan påverka vår hälsa. 

Core content

Psykisk & fysisk hälsa

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Träningsformer

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Förhållanden för aktiviteter

Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.

Skador

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Ord och begrepp

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Abilities

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Knowledge requirements

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Core concepts

Fysisk hälsa
Hälsa
Konditionsträning
Psykisk hälsa
Social hälsa
Styrketräning

Core questions

Hur kan fysisk aktivitet eller träning få min hälsa att bli bättre?
Vad är hälsa?
Varför är kunskap om hälsa viktigt?
Hälsa - En introduktion
Lektionen kommer att genomföras inomhus varav hälften är föreläsning och hälften är träning. 

Vi kommer att gå igenom svaren på följande frågor:
  1. Vad är hälsa?
  2. Varför är hälsa viktigt?
  3. Hur kan fysisk aktivitet eller träning få min hälsa att bli bättre?

Genom föreläsningen och diskussioner kommer vi tillsammans att problematisera dessa frågor t.ex. genom att beskriva hälsa i olika sammanhang. På så sätt får ni en bra grund till provet efter höstlovet. 

När föreläsningen är slut kommer ni att utföra ett träningspass i form av Tabata. Tabata är en form av högintensiv intervallträning där du på kort tid kan uppnå stora träningsresultat. Träningsformen är smart upplagd då du blandar högintensiva övningar med kort vila under en förutbestämd tid. 

Hälsa och konditionsträning
Inledning:
Vi återkopplar till föregående lektion och diskuterar hur man kan lägga upp sin löprunda individuellt. Sedan värmer ni upp genom att jogga två varv runt vallen. Sen är det dags för korta rundan. Ni springer i valfritt tempo och tar tre mätvärden; tid, puls och borgskalan. Vi avslutar med stretch och återkoppling till målen.
Hälsa och styrketräning
På den här lektionen ska ni få testa på cirkelträning. Ni kommer att värma upp tillsammans först för att sedan fördelas ut på åtta stationer med olika styrkeövningar. Ni kommer att köra på er station i ca en minut och sedan byta station till den bredvid. Detta fortsätter sedan tills ni mött alla stationerna två till tre gånger. 

När cirkelträningen är slut avslutar vi med en återkoppling till målen och utvärderar lektionen. 
Hälsa och styrketräning fortsättning
Under den här lektionen kommer ni att få testa ett gympapass tillsammans med Anna Larsson. Hon ska hålla i ett träningspass där ni tillsammans med henne gör styrkeövningar till musik. Anna leder övningarna och ni gör dem med henne. Alla gör så gott man kan och målet är att bli riktigt trött. 

Efter träningspasset kommer vi att avsluta med att återkoppla till begreppen, frågeställningarna och kunskapskraven. Detta blir avslutningen på arbetsområdet. 
Prov i hälsa och livsstil
Provet kommer att bedöma er förmåga att reflektera i ämnet hälsa och livsstil. För att öva till provet är det viktigt att deltaga aktivt på lektionerna t.ex. genom att ställa frågor på sådant man inte förstår eller genom att svara på de frågor som jag ställer till er. Ni har också fått en reflektionsuppgift som liknar provet väldigt mycket. 

Hör gärna av er om ni har frågor inför provet. Ett lämpligt sätt att höra av sig är att antingen fråga mig INNAN lektionen börjar eller att maila mig. Kan man inte maila eller inte hinner prata med mig innan lektionen går det bra att boka en tid för diskussion efter att mina lektioner är slut.