Friidrott

Friidrott

What we will be doing:

Arbetsområdet syftar till att utveckla elevernas teknik i kaströrelser och löpning. 

Core content

Rörelse

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Skador

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Abilities

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten
röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Knowledge requirements

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Core concepts

Rörlighet
Koordination
Skaderisker
Teknik
Förebygga skador

Core questions

Kan man se några likheter i aktiviteternas teknik?
Vilka skaderisker finns i aktiviteterna i arbetsområdet?
Friidrott - En introduktion
Lektionen inleds men en introduktion där ni får se samtliga tekniker på som ska användas för att kasta, stöta och springa häck. Detta följs sedan av en säkerhetsgenomgång där vi diskuterar eventuella risker på stationerna. Det är fyra olika stationer, en med löpning, en med löpning över häck, en med kast med liten boll och en med kulstötning. 

Uppvärmning: Ni värmer upp på respektive station för att inte skada er. Ni känner själva hur pass stela ni är och värmer upp efter det. 

Huvudmoment: Vi arbetar på stationerna under ca 5min/station. 

Avslutning: Vi plockar undan och återkopplar till målen med arbetsområdet. 
Friidrott - fortsättning
Lektionen inleds med en återkoppling till genomgången första lektionen. Detta följs sedan av en säkerhetsgenomgång där vi reflekterar lite från föregående lektion om de eventuella riskerna på stationerna. Det är fyra olika stationer, en med löpning, en med löpning över häck, en med kast med liten boll och en med kulstötning. 

Uppvärmning: Ni värmer upp på respektive station för att inte skada er. Ni känner själva hur pass stela ni är och värmer upp efter det. 

Huvudmoment: Vi arbetar på stationerna under ca 7min/station. 

Avslutning: Vi plockar undan och återkopplar till målen med arbetsområdet.