Konditionsträning

Konditionsträning

What we will be doing:

Arbetsområdet syftar till att utveckla era kunskaper om konditionsträning och vi använder främst löpning som redskap. Ni möter både långdistanslöpning och olika typer av intervallträning. Vi pratar om olika sätt att mäta uppskattad fysisk ansträngning, dvs. trötthet, samt hur vi kan förebygga skador innan, under och efter fysisk aktivitet. 

Core content

Träningsformer

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Skador

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Ord och begrepp

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Abilities

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten
planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Knowledge requirements

Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan..

Core concepts

Borgskala
Fysisk hälsa
Förebygga skador
Hälsa
Kondition
Psykisk hälsa
Puls
Rörlighet
Skaderisker
Social hälsa
Styrka
Uppvärmning

Core questions

Hur kan man förebygga olika skaderisker?
På vilket sätt påverkas min hälsa?
Vilka skaderisker finns i samband med denna aktivitet?
Långa rundan tillsammans
Inledning:
Vi inleder momentet med en kort introduktion till konditionsträning och puls. Här lyfts bland annat de frågeställningar som momentet berör och ni får reda på vad slutmålet är. 

Huvudmoment: 
Vi springer långa rundan tillsammans i ett lugnt tempo som alla kan delta i. Vi för också samtal kring Borgskalan och dess relation till pulsen samt hur man kan förebygga skador i samband med olika aktiviteter. 

Avslutning:
Vi återkopplar under tiden vi stretchar och pratar om vad som händer nästa lektion. 
Långa rundan i eget tempo
Inledning:
Vi återkopplar till föregående lektion och diskuterar hur man kan lägga upp sin löprunda individuellt. 

Uppvärmning:
Jogga två varv runt vallen som uppvärmning och tänj lite i de stora muskelgrupperna. 

Huvudmoment:
Springa långa rundan i enskilt tempo. Tre mätvärden; tid, puls och borgskala. 

Avslutning:
Stretch och återkoppling till målen.
Intervallträning
Inledning:
Gruppen introduceras till begreppen intervallträning och maxpuls. 

Uppvärmning:
Jogga två varv runt vallen och sedan tänjer vi de stora muskelgrupperna som ska vara aktiva under aktiviteterna. 

Lek 1: Stöka städa. Tre gånger i varje roll. Totalt sex starter med en minut i aktiv rörelse och en minut vila. 

Lek 2: Stafetter (Springa på alla fyra, Springa baklänges, Springa med ärtpåse på huvudet osv.)

Lek 3: Jorden runt

Avslutning:
Gemensam stretch och återkoppling till den långdistanslöpning som står på tur nästa lektion. 
Långa rundan igen
Inledning:
Vi startar lektionen med att återkoppla till målen samt går igenom begreppen intervaller och fartlek en gång till. Därefter springer ni två varv runt FK-vallen för att värma upp och tänjer valfria delar av kroppen.  

Huvudmoment:
Ni springer långa rundan igen och testar att springa utefter den planering ni tidigare tänkt ut. Det kan vara ett visst tempo eller med en viss person eller med hjälp av intervaller. Vi använder återigen tre mätvärden för att föra statistik på er ansträngning; puls, borgskala och tid. 

Avslutning:
Ni avslutar med att stretcha och går sedan till duscharna. Vi utvärderar tillsammans under nästa arbetsområde.