Skridskodag

Skridskodag

What we will be doing:

Under en förmiddag kommer vi att ta oss till Spånga IP för en skridskodag. Ni kommer där att få möjlighet att prova på en bredd av övningar och lekar som är skapade för att utveckla er individuella skridskoteknik. Övningarna och lekarna kommer alltså att finnas i olika nivåer och därför hoppas vi att ni alla kommer att utmanas på er egen nivå. 


Core content

Rörelse

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Utomhusaktiviteter

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Säkerhet utomhus

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Abilities

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten
röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Knowledge requirements

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Core concepts

Innerskär
Koordination
Rörlighet
Skaderisker
Ytterskär

Core questions

Hur påverkar kroppens tyngdpunkt min skridskoteknik?
Vilka klädesplagg ska jag välja under vintertid?
Vilka säkerhetsrisker finns i denna aktivitet?
Skridskodag
Eftersom vi inte vet hur stor yta vi kommer att kunna ta del av på isen är det svårt att detaljplanera för hur det kommer att se ut men ambitionen är att ni ska få testa åka i en hinderbana, leka olika lekar samt testa på olika skridskoövningar från ishockey, bandy och konståkning. 

Målet är att ni i denna nya och utmanande miljö ska försöka anpassa era rörelser så väl ni kan efter aktiviteterna samt genomföra dagen på ett säkert och hänsynsfullt sätt.