Allemansrätten och iskunskap

Allemansrätten och iskunskap

What we will be doing:

Arbetsområdet är uppbyggt på fyra lektioner där målet är att inhämta och återkoppla till nya och återkommande kunskaper inom friluftsliv. Vi kommer lägga vikten vid att skapa förståelse för vilka skyldigheter, rättigheter samt vilken säkerhet man ska tänka på när man vistas i naturen. 

1. Föreläsning och indelning i små grupper om 5-6 elever
2. Jobba i grupperna med uppgiften
3. Jobba i grupperna med uppgiften
4. Redovisa uppgiften

Se hemsidan och föreläsningsmaterialet för vidare information. 

Core content

Rättigheter & skyldigheter

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Säkerhet utomhus

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Badvett

Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Abilities

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten

Knowledge requirements

Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider..
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Core concepts

Allemansrätten
Förlängda armen
Isdubbar
Ispik
Isvett
Räddningslina

Core questions

Hur klär man sig vid friluftsaktiviteter vintertid?
Vad har man för rättigheter och skyldigheter i naturen?
Vad ska jag tänka på innan jag beger mig ut på naturis?
Vad är allemansrätten och vad innebär den?
Föreläsning - En introduktion till iskunskap och allemansrätten
Arbetsområdet startar med en föreläsning i iskunskap och allemansrätten. Detta följs sedan av att ni blir indelade i grupper om 5-6 elever varpå ni blir instruerade i den kommande uppgiften. 

Uppgiften är att skapa ett rollspel där ni visar så mycket som möjligt av era kunskaper i arbetsområdet. Ni kommer få tips från mig och jag uppmuntrar er till att titta på hemsidan för att kunna ta del av undervisningsmaterialet och de länkar till bra hemsidor som jag publicerat. 
Grupparbete - Uppstart
Ni arbetar med ert rollspel i grupperna
Grupparbete - Avslutning
Ni fortsätter i grupperna och förbereder er inför den kommande redovisningen
Redovisning
Denna fjärde och sista lektion redovisar ni ert rollspel inför klassen