Skeppsbrott

Skeppsbrott

What we will be doing:

Detta arbetsområde består av två lektioner där ni ska få leka skeppsbrott med hjälp av de redskap som salen har att erbjuda. Det kommer även blandas in lite styrka på olika sätt i leken och på så sätt kommer ni att utveckla er smidighet, kontroll och säkerhetstänk under veckan. 

Temat är zombiepirater som har intagit skolan och det ända botemedlet för att inte insjukna och bli zombie är fysisk aktivitet, Ni måste alltså styrketräna för att bli av med smittan som får er att bli sega och förvirrade. 

Core content

Redskap

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Skador

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Ord och begrepp

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Abilities

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten
röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Knowledge requirements

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Core concepts

Koordination
Skaderisker
Smidighet
Styrka
Teknik

Core questions

När kan jag ha nytta av det vi gör idag i andra sammanhang?
Vad innebär god kroppskontroll i denna aktivitet?
Vad innebär smidighet?
Vilka skaderisker finns i samband med denna aktivitet?
Skeppsbrott - En introduktion

Lektionen blir den första i serien kring skeppsbrott och eftersom lektionerna endast är 50 minuter är det viktigt att vi kommer igång snabbare än vanligt då aktiviteten kräver mycket material. Eftersom ni kommer att röra er bland många olika redskap i en trång miljö är det viktigt att vi inte tummar på säkerheten. 

Uppvärmning: Plocka fram och testa på banan i lugnt tempo

Huvudmoment: Vi leker skeppsbrott

Avslutning: Plocka undan och återkoppling


Skeppsbrott - Fördjupning

Lektionen blir den andra och sista i serien kring skeppsbrott och precis som tidigare är det viktigt att vi kommer igång snabbt men utan att tumma på säkerheten.  

Uppvärmning: Plocka fram och testa på banan i lugnt tempo

Huvudmoment: Vi leker skeppsbrott

Avslutning: Plocka undan och återkoppling