Redskapsgymnastik

Redskapsgymnastik

What we will be doing:

Vi kommer att arbete med olika redskap för att utveckla olika gymnastikövningar såsom kullerbytta, handstående m.fl. Målet är att ni ska lyckas med så många sammansatta rörelser som möjligt med hjälp av de olika redskapen. 

Core content

Redskap

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Abilities

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Knowledge requirements

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan..

Core concepts

Koordination
Pik
Rörlighet
Sammansatta grundformer
Skaderisker
Styrka

Core questions

På vilket sätt påverkas min hälsa?
Vad innebär god kroppskontroll i denna aktivitet?
Vilka skaderisker finns i samband med denna aktivitet?
Redskapsgymnastik - En introduktion
Första lektionen kommer handla mycket om själva redskapen i sig och handhavandet kring dessa. Vi kommer öva på hur man plockar fram och undan. Vi pratar om säkerheten och hur den både är viktig ur en hälsosynpunkt men också en förutsättning för att klara av många av övningarna. 

Uppstart: Plocka fram och säkerhetsgenomgång

Huvudmoment: Vi går igenom redskapen och övningarna på varje station sedan delas ni in i par eller grupper som sedan roterar på stationerna under lektionen. 

Avslutning: Plocka undan och återkoppling på lektionen. 
Redskapsgymnastik - Fördjupning 1
Fördjupningen fortsätter där föregående lektion slutade och i fortsätter jobba med övningarna för att förfina rörelserna och hitta rätt tajming och stabilitet i kroppen. 

Målet är att alla ska kunna jobba på sin egen nivå utan att känna stress. 

Uppstart: Plocka fram och säkerhetsgenomgång

Huvudmoment: Vi återkopplar till vad man ska tänka på vid de olika  redskapen och övningarna, sedan fortsätter ni i era par eller grupper som tidigare. 

Avslutning: Plocka undan och återkoppling på lektionen. 
Redskapsgymnastik - Fördjupning 2
Fokus denna lektion blir att fortsätta jobba med övningarna men nu lägger vi till ännu fler övningar och om möjligt ännu fler redskap. 

Uppstart: Plocka fram och säkerhetsgenomgång

Huvudmoment: Vi återkopplar till vad man ska tänka på vid de olika  redskapen och övningarna, sedan fortsätter ni i era par eller grupper som tidigare. 

Avslutning: Plocka undan och återkoppling på lektionen. 
Redskapsgymnastik - Avslutning
Under denna avslutande lektion kommer vi jobba på som under tredje lektionen fast med något kortare aktiv tid då vi ska summera arbetsområdet och och lektionen.

Uppstart: Plocka fram och säkerhetsgenomgång

Huvudmoment: Vi återkopplar till vad man ska tänka på vid de olika  redskapen och övningarna, sedan fortsätter ni i era par eller grupper som tidigare. 

Avslutning: Plocka undan och återkoppling på arbetsområdet och lektionen.