Rytmik & Rörelse

Rytmik & Rörelse

What we will be doing:

Arbetsområdet kommer att börja med en introduktion där vi återkopplar till föregående läsår. Vi går igenom vad dans är för något, hur dans kan användas till träning, hur dans påverkar vår hälsa samt vilka olika danser det finns och hur musiken/taktarten påverkar valet av dans. Detta följs sedan av tre till fyra lektioner med olika danser och gruppuppgifter där målet är att alla ska få dansa till olika låtar och visa hur ni kan anpassa era rörelser till takt och rytm. 

Core content

Takt & rytm

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Rörelse

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Ord och begrepp

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Abilities

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Knowledge requirements

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan..
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.

Core concepts

4-takt
Rytm
Takt

Core questions

Hur kan låtens taktart påverka vilken dans vi väljer?
På vilket sätt påverkas min hälsa?
Vad är takt och rytm?
Varför ska man kunna dansa?
Rytmik och rörelse - En introduktion
Lektionen börjar med en introduktion till rytmik och rörelse. Vi återkopplar till föregående läsår och diskuterar begreppen; takt, rytm, fyrtakt m.fl. 

Uppvärmning: Barbra Streisand 

Huvudmoment: Två nya danser med Anna.

Avslutning: Återkoppling
Rytmik och rörelse - Fortsättning med David
Lektionen inleds med en genomgång av elev David Stadhammar. Detta följs sedan av att Andrée håller i uppvärmningen för att sedan lämna över till David igen. 

Uppvärmning: Barbra Streisand 

Huvudmoment: Davids steg och dans

Avslutning: Återkoppling och feedback till David


Rytmik och rörelse - En fördjupning med egna danser
Vi inleder lektionen med att återkoppla till takt och rytm igen. Denna lektion syftar till att ni ska få bygga på Barbra Streisand och skapa egna serier av rörelser till dansen. Målet är att alla ska få lyckas komma till egna nya varianter av dansen. 

Ni kommer få hjälp med exempel på steg men ni kan också välja något av det ni har med er från tidigare lektioner eller fantasin. 

Uppvärmning: Barbra Streisand

Huvudmoment: Ni delas in i fyra små grupper där ni tillsammans ska förändra Barbra Streisand efter er fantasi. Detta övar ni sedan på tills alla kan er dans. 

Avslutning: Vi pratar om svårigheter med momentet och återkopplar till målen. 
Rytmik och rörelse - Avslutning
Avslutningsvis kommer ni att få visa era danser för varandra. Ni jobbar vidare med era danser och kommer sedan att få börja med att visa för klassen och sedan lära ut dansen till varandra i klassen. Målet är att sätta ihop alla små danser till en lång serie. 

Uppvärmning: Barbra Streisand 

Huvudmoment: Öva på danserna en kort stund sedan redovisning.

Avslutning: Vi avslutar med att återkoppla till målen med arbetsområdet och utvärderar tillsammans hur det har gått.