Ultimate frisbee

Ultimate frisbee

What we will be doing:

Under detta arbetsområde ska vi sikta på att utveckla olika kvalitéer i aktiviteten Ultimate frisbee. För att nå så långt som möjligt med spelet kommer vi att starta med teknikövningar i kast och bekanta oss med frisbeen. Detta följs sedan av olika övningar som sedan leder till smålagsspel mot varandra. 

Vi kommer fortsatt att smygstarta temat hälsa och livsstil inför det kommande undervisningsmomentet. 

Core content

Rörelse

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Träningsformer

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Skador

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Abilities

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten
röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Knowledge requirements

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan..

Core concepts

Backhandkast
Forehandkast
Fysisk hälsa
Förebygga skador
Hälsa
Psykisk hälsa
Social hälsa
Spelförståelse

Core questions

Hur kan jag bidra till att utveckla spelet?
Hur påverkas vår hälsa av träning?
Hur ser tekniken ut när jag kastar en frisbee?
Vilka skaderisker finns i samband med denna aktivitet?
Ultimate frisbee - en introduktion
Vi startar lektionen med en introduktion till Frisbee och de olika aktiviteterna man kan utföra med redskapet. Sedan går vi in lite djupare på sporten Ultimate Frisbee.

Uppvärmning: Vi startar med lite teknikövningar där vi jobbar i små grupper eller två och två. Målet är att alla ska få kasta så mycket som möjligt och bekanta sig med frisbeen. 

Huvudmoment: Vi spelar Ultimate frisbee i smålagsspel och roterar ofta för att alla lagen ska få möta varandra. 

Avslutning: Vi avslutar med en återkoppling till målen samt diskuterar hur aktiviteten påverkar vår hälsa. 
Ultimate frisbee - fortsättning
Vi börjar lektionen med att återkoppla till målen med arbetsområdet och försöker tillsammans komma på vad vi lärde oss och hur vi kan på bästa sätt utnyttja lektionen. Vi kanske t.ex. vill fokusera på att utveckla tekniken i kasten, spelförståelsen eller taktik. 

Uppvärmning: Vi värmer upp på samma sätt som förra lektionen genom att gå igenom kasten igen. Vi pratar om teknik både för kast och för att fånga.  Sedan delar vi upp oss två och två samt i små grupper och försöker rotera kasten mot olika gruppmedlemmar. 

Huvudmoment: Vi spelar smålagsspel igen och försöker utveckla spelet från föregående lektion. 

Avslutning: Vi avslutar med en återkoppling till målen samt diskuterar hur aktiviteten påverkar vår hälsa. Vi försöker också landa i ett avslut för momentet där vi utvärderar lektionerna och frisbee som redskap för att nå målen.